Erasmus+

Ținte strategice:

1. Adaptarea si flexibilizarea programelor de formare continua in raport cu nevoile de perfectionare a cadrelor didactice

2. Internationalizarea scolii si crearea de oportunitati reale pentru pregatirea profesorilor prin participarea la cursuri structurate, in strainatate

3. Imbunatatirea activitatii instructiv-educative scolare si extrascolare

4. Crearea unor noi relatii de parteneriat la nivel national si european, mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor existente

5. Dezvoltarea comunicarii la nivel de scoala si intre scoala si comunitate in vederea incurajarii afirmarii identitatii de sine, grupala si comunitara

6. Atragerea unor fonduri in vederea reinnoirii si completarii bazei materiale

7. Activitati de marketing si de promovare a organizatiei

”Designeri și graficieni în industria de publicitate”

Perioada de derulare a proiectului: septembrie 2013 – noiembrie 2015

Proiect de mobilitate  în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA1, mobilități VET, derulat prin Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

Număr proiect: 2014-1-RO01-KA102-000604.