Proiect ROSE

Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE.

  • Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
  • Schema de Granturi pentru Licee
  • Beneficiar: Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva
  • Titlul subproiectului: ”Ascensiune, Reușită și Transformare prin Educație”
  • Acord de grant nr. 821/SGL/RIII/13.10.2020

OBIECTIVUL GENERAL:

Creșterea calității activității curriculare și extracurriculare pentru elevii de nivel liceal ai Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, până în anul 2022, prin diversificarea strategiilor didactice, reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a școlii, prin creșterea gradului de utilizarea a mijloacelor didactice, prin derularea de  activităţi pedagogice şi de sprijin, furnizarea de servicii de consiliere /orientare profesională, cu accent pe sprijinirea unui număr de 255 de elevi din învățământului secundar, dintre care 102 elevi din grupuri dezavantajate.

ȚINTA STRATEGICĂ 1 din PDI:

Creșterea calității activității curriculare și extracurriculare prin diversificarea strategiilor didactice, reînnoirea/completarea/îngrijirea bazei materiale a școlii, prin creșterea gradului de utilizare a mijloacelor didactice, cu accent pe sprijinirea elevilor din învățământul secundar și cei din grupuri dezavantajate.

OS.1  Îmbunătățirea rezultatelor școlare prin creșterea mediei generale anuale la nivel de ciclu secundar, cu cel puțin 2% și scăderea numărului de absențe nemotivate cu 5% pentru un număr de 255 elevi ai Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, prin activităţi de educaţie remedială, consiliere psihologică şi dezvoltarea abilităţilor sociale/antreprenoriale.

 Contribuie la atingerea ţintei strategice 1, precizată în PDI.

OS.2 Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la 77,01% (2018) la 80% (2022) şi de inserţie pe piaţa muncii/continuarea studiilor pentru un număr de 255  elevi ai Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, prin activităţi de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi prin consiliere şi orientare profesională/management al carierei, precum şi prin vizite de documentare în centre universitare.

Contribuie la atingerea ţintei strategice 1, precizată in PDI.

OS.3 Dezvoltare personală prin formarea abilităților de viață a unui număr de 255 de viitori cetățeni activi  europeni, educați la Liceul de Arte “Sigismund Toduță” Deva, prin promovarea  valorilor naționale autentice, prin derularea de activităţi de educaţie non-formală în cadrul întâlnirilor semestriale cu oameni de succes din comunitate, foști elevi, părinți, bunici şi prin realizarea unor activități de tip „atelier de lucru”/workshop, care să permită colaborarea şi schimbul de bune practici. Contribuie la atingerea ţintelor strategice 1 şi 2, precizate în PDI.

Mai multe informații despre proiectele ROSE se regăsesc la adresa:

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

  • Achiziții în cadrul proiectului: