Background

La mobilitate participă 25 de elevi ai şcolii, selectaţi din clasele a XI-a, din învăţământul liceal filiera Vocaţional-artistică , profil artistic, specializările: arhitectură, arte ambientale, design, arte plastice, arte decorative. La absolvirea liceului elevii vor avea nivelul de calificare III:tehnician în domeniul artistic şi respectiv tehnician pentru tehnici artistice.

Ei vor lucra în firme româneşti sau companii multinaţionale ale industriei de publicitate şi design, în domeniul tehnic sau al decorării mediului ambiant, sunt, în acelaşi timp, viitorii antreprenori din domeniul arhitecturii, designului, graficii, ai pieţei de muncă româneşti şi europene, cei care au nevoi, în acelaşi timp, pe lângă pregătirea artistică de specialitate, de o pregătire care să asigure  atingerea competenţelor cheie: integrarea la locul de muncă, tranziţia de la şcoală la locul de muncă, asigurarea calităţii, dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei, lucrul în echipă, dar şi  competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi a tehnologiilor informatice precum şi a celor antreprenoriale, de a “a şti şi face o afacere”, competenţe ce pot fi atinse, într-un mediu de lucru real, concurenţial, prin oportunitatea de a participa la o mobilitate europeană.Toate aceste competenţe nu se pot dezvolta în clasă sau în laboratorul de informatică al şcolii de către un profesor şi câteva calculatoare drept bază materială. De aceea elevii noştri trebuie să lucreze pe computere performante, să  utilizeze cele mai noi versiuni de soft astfel încât să le fie mai uşor după absolvire să se adapteze evoluţiilor ulterioare din activitatea profesională. În zilele noastre când designul graphic  a evoluat odată cu TIC  fiind  orientat spre creaţia comercială, viitorii designeri trebuie să descopere şi să asimileze tehnici noi specifice acestei profesii, să fie antrenaţi în activităţi şi proiecte complexe care să le sporească interesul, motivaţia pentru învăţare. Ei trebuie să înteleagă şi să conştientizeze conexiunile dintre utilizarea calculatorului şi tehnologiile informatice şi societatea cunoaşterii într-un mediu de lucru real din altă ţară şi nu în sala de clasă, îndrumaţi  de profesori ale căror abilităţi în acest domeniu nu sunt de multe ori suficiente în raport cu solicitările elevilor pentru a fi capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.