News and Events

 

September 2014

Selecție participanți proiectul de mobilitate Erasmus+, acțiunea KA1, ”Designeri și graficieni în industria de publicitate”, finanțat de Uniunea Europeană în valoare de 50936 euro.

În vederea participării la stagiile de pregătire practică din Spania și Portugalia, selecţia participanţilor se va realiza pe bază de concurs organizat în şcoală de către Comisia de Concurs.
 Elevii trebuie să indeplinească urmatoarele condiții de inscriere:

1. Să fie elevi in cadrul Liceului de Arte “Sigismund Toduță”, Deva. Vor participa la selecție elevi înscriși în clasele XI-XII în anul școlar 2014-2015.

2. Pot participa la selecție doar elevii care sunt înscriși la clasele de arhitectura și arte plastice.

3. Să aibă nota 10 la purtare, în anul școlar 2013-2014.

4. Respectarea tuturor cerințelor/termenelor limită de înscriere.

Elevii care doresc să participe la procesul de selecție vor depune la secretariatul școlii un dosar cu documentele necesare înscrierii la concurs. Dosarul va cuprinde:

1. Adeverinţă de elev care sa ateste calitatea de elev în cadrul L.A.S.T., clasa de proveniență (specificând profilul și specializarea), media la purtare pentru anul școlar 2013-2014. Adeverințele vor fi semnate și de profesorii diriginți, respectiv directorul școlii.

2. Curriculum Vitae (model) Europass.

3. Scrisoare de intenţie privind participarea la stagiile de pregătire teoretică și practică ( maxim 300 cuvinte).

4. Caracterizarea elevului de către profesorul diriginte.

5. Copie act de identitate.

6. Declaraţie de acord din partea părinţilor pentru participare la concursul de selecție.

7. Angajament de susținere a atestatului profesional la finalul clasei a XII-a

8. Certificate de participare, Premii obținute la concursuri de specialitate/proiecte de informatică și/sau TIC.

9. Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată si ștampilată de acesta, care să ateste ca elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

Mai multe detalii in cursul lunii septembrie la scoala!

November 2014

Elevii participanti la proiectul de mobilitate, stagiu de practica in Spania si Portugalia

5-18 mai 2015

11 Arhitectură – 10 elevi•Deac Diana•Buță Diana Maria•Nagy Erika•Creangă Alexandra Ioana•Popa Oliviu Mihai•Rozsnyai Dragoș•Țenț Miruna – Flavia•Ciuberea Robert Sebastian•Badinschi Vanessa – Andreea•Hui Răzvan – Cătălin

11 Plastică – 15 elevi•Muller Maria Isabela•Gligor Vlad Nicolae•Dohan Elena Bianca•Bondoc Bianca Ionela•Faur Bianca Sorina•Manolache Anca Elena•Becheș Robert Ioan•Luca Francesca Xia•Smeu Gabriel Mihai•Ardelean Muntean Miruna•Lăscău Cătălin Viorel•Josan Denisa Maria•Duma Octavian Călin•Tănase Bruno Florin•Cornea Aurelia Alina

Profesori insotitori: Spania – prof. Leahu Daciana – responsabil proiect
                                                     prof. Sirbu Alina
                                     Portugalia – prof. Nemes Ramona
May 2015

25 de elevi ai Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva au participat la proiectul de mobilitate intitulat ”Designeri și graficieni în industria de publicitate”, proiect derulat în cadrul Programului Erasmus+, prin Agenţia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale. Cei 25 de elevi, din clasele a 11-a, specializările Arte plastice și Arhitectură s-au deplasat in Spania și Portugalia, în perioada 4 – 20 mai 2015, pentru a desfășura un stagiu de practică în companii de profil, alături de care au avut șansa de a-și dezvolta competențele profesionale, de a lucra în echipă și a se forma ca cetățeni europeni, cu șanse sporite de a fi de succes în carieră și în demersurile lor academice ulterioare.

Astfel, viitorii absolvenţi au beneficiat de contactul direct cu firme, instituţii de profil din domeniul lor de formare profesională, luând contact cu piaţa reală a forţei de muncă, dezvoltându-și atât competențele profesionale, cât și abilitățile sociale. În plan personal, elevii au avut ocazia să-și dezvolte competențele lingvistice, având ocazia să-și exerseze limba engleză în condiții practice, reale, fiind limba utilizată pe tot parcursul stagiului de formare, să acumuleze la nivel de achiziții lingvistice cuvinte, fraze și expresii în limbile spaniolă și portugheză. Și-au îmbogățit orizontul cultural cu fiecare experiență trăită și loc nou pe care l-au vizitat. Prezentul proiect a asigurat, prin cele 60 de ore de practică desfășurate în companiile din țara gazdă, formarea competenţelor cheie şi a competenţelor specifice, prevăzute prin curriculumul școlar pentru clasa a XIa, disciplina “Procesarea computerizată a imaginii”.

Certificatele obtinute, Europass Mobility, Certificatul lingvistic și Certificatul de participare, care completează de acum portofoliul personal al participanților, îi vor face pe aceștia mai încrezători într-o posibilă angajare, vor facilita mobilitatea în Europa şi le vor asigura şanse de integrare mai bune pe piaţa muncii.