Inscriere pentru invatamantul primar anul scolar 2024-2025

Mar
2024
25

posted by on Noutăţi

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea învăţământului preuninersitar.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este în cauză.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înregistrare a copiilor în învățământul primar indiferent părinți fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Cererea de înscriere on-line va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe  https://inscriere.edu.ro ), deschis cu 11.04.2024. Cererea de a solicita on-line este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de cerere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară, cu dosarul de apărare, în vederea validării cererii-tip de dorit.

cerere tip 2021 (descarca)

PROGRAM ÎNSCRIERI

Înscrieri clasa pregătitoare

An școlar 2024 -2025

Etapa I : 11 aprilie – 14 mai 2024

                                      Etapa II : 31 mai – 07 iunie 2024

LUNI-JOI  8.00-18.00

VINERI 8-17

*Inscrierile  se fac prin completarea  și depunerea unei cereri tip la secretariatele unității:  

– str. C.Porumbescu, nr.4

*La înscriere, părinții vor prezenta, în copie simplă:

– certificatul de naștere al copilului;

– copie a actelor de identitate ale părinților;

– hotărârea judecătorească  sau orice alt document care atestă  calitatea de susținător legal/tutore al copilului;

– declarație pe propria răspundere

– recomandarea este eliberată de grădiniță/CJRAE, unde este cazul.

Etapa I

11 aprilie – 14 mai 2024  – Completarea de către părinți, on-line sau la unitatea de învățământ la care solicită solicitarea copiilor, a cererilor-tip de apărare. Validarea cererilor-tip de a cere la unitatea de învățământ la care cere solicitarea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 18,00 (luni-joi), 8,00-17,00(vineri).

9 aprilie 2024 – ora 16.00 – str. Ciprian Prombescu. nr. -Testarea aptitudinilor muzicale ( pentru cei care opteaza la clasa de integrat muzica)

Etapa II

Etapa II : 31 mai – 07 iunie 2024  – Depunerea cererii-tip de a solicita la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de a-ți găsi unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind țara copiilor.

Liceul de Arte ,, Sigismund Toduţă “ dispune de o dotare corespunzătoare din punct de vedere material, care constă în: săli de clasă moderne, instrumente muzicale diverse ca: piane, pianine, viori, instrumente de suflat, dar şi ateliere standard pentru desfăşurarea activităţilor specifice artelor plastice, precum şi  moderne cabinete de informatică unde se desfăşoară predarea mai multor discipline printre care amintim : proiectare pentru construcţii şi arhitectură, multimedia    ( muzică asistată pe calculator ) şi a unor ore  de cultură generală.

Dispunem de mai multe clădiri în municipiul Deva în care își desfășoară activitatea educativă toți cei 1000 elevi din ciclurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal, asigurând astfel continuitatea în pregătirea grădinii până la absolvirea liceului. Liceul este încadrat cu un număr de 122 cadre didactice din care 48 de profesori având specialitatea muzicală și 16 profesori având specializarea arte plastice, arhitectură și design .