Înscriere în învătământul primar 2021-2022

Mar
2021
17

posted by on Noutăţi

Trei tipuri de documente au fost publicate în Monitorul Oficial pentru înscrierea la clasa pregătitoare. Acestea pot fi descărcate ca documente pdf și completate de către părinți, unde este cazul.

Prima cerere, este pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare și se adresează unitatii prescolare, fie on-line, fie fizic, la sediul acesteia. 

A doua cerere este adresată centrelor de evaluare CMBRAE/CJRAE pentru copiii care au revenit din străinătate sau care nu au frecventat grădinița, aceasta se poate depune on-line. 

Al treilea document este declarația-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere. Se poate depune on-line împreună cu celelelalte documente. 

An 2021-2022  

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Evaluarea psihosomatică

Cererea de înscriere on-line va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 29 martie 2021. Cererea de înscriere on-line este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

cerere tip 2021 (descarca)

PROGRAM ÎNSCRIERI

Înscrieri clasa pregătitoare

An școlar   2021 -2022

Etapa  I : 29 martie – 28 aprilie 2021

                                      Etapa II : 24 mai – 31 mai 2021

LUNI-VINERI  8.00-18.00

*Inscrierile  se fac prin completarea  și depunerea unei cereri tip la secretariatele unității:  

                                                           

– str. C.Porumbescu, nr.4

*La înscriere, părinții vor prezenta, în copie simplă:

– certificatul de naștere al copilului;

– cărțile de identitate ale părinților;

– hotărârea judecătorească  sau orice alt document care atestă  calitatea de susținător legal/tutore al copilului;

– declarație pe propria răspundere

– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de CJRAE, unde este cazul.

Etapa I

29 martie – 28 aprilie 2021 – Completarea de către părinți, on-line sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 18,00 (luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

25 martie 2021 – ora 17 – str. Ciprian Prombescu. nr. 4 -Testarea aptitudinilor muzicale ( pentru cei care opteaza la clasa de integrat muzica)

Etapa II

24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

                                     

Liceul de Arte ,, Sigismund Toduţă “ dispune de o dotare corespunzătoare din punct de vedere material, care constă în: săli de clasă moderne, instrumente muzicale diverse ca: piane, pianine, viori, instrumente de suflat, dar şi ateliere standard pentru desfăşurarea activităţilor specifice artelor plastice, precum şi  moderne cabinete de informatică unde se desfăşoară predarea mai multor discipline printre care amintim : proiectare pentru construcţii şi arhitectură, multimedia    ( muzică asistată pe calculator ) şi a unor ore  de cultură generală.

Dispunem de mai multe clădiri în municipiul Deva  în care  îşi desfăşoară  activitatea educativă  toţi cei  peste 1100 elevi  din  ciclurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, asigurând astfel continuitatea în pregătire de la grădiniţă până  la absolvirea liceului. Liceul este încadrat cu un număr de 131 cadre didactice  din care 42 de profesori având  specialitatea muzică  şi 15 profesori având specializarea arte plastice, arhitectură şi design .