Archive for August 2017 | Monthly archive page

Album foto

Aug
2017
30

posted by on Noutăţi

Am surprins minunate peisaje în deplasările la Săcărâmb!

Suntem pe ultima sută de metri și în câteva zile vă invităm să reveniți pe site să vă bucurați de imaginile de basm care compun albumul de fotografii realizat de membrii echipei EUROLAST de la Liceul de Arte “Sigismund Toduță“ din Deva, în cadrul concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018), desfășurat sub titlul “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.

Albumul de fotografii a fost realizat sub titlul Săcărâmb – portal către Europa! și are scopul de a promova zona Săcărâmb ca obiect de patrimoniu local și național.

*pentru vizualizarea albumului faceți click pe imaginea de sus.

posted by on Noutăţi

Echipa EUROLAST a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva anunță vernisarea expoziției Săcărâmb – Portal către Europa în cadrul Concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018) cu titlul generic “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”

 

Scop: conștientizare rolului pe care îl are includerea zonei Săcărâmb, localitate aflată la 25 de km de Deva, în patrimoniul cultural românesc și asupra importanței pe care o reprezintă promovarea și protejarea zonei Săcărâmb pentru dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Certeju de Sus și a județului Hunedoara.

 

Data: 17.08.2017

Loc de desfășurare: Galeria din Deal a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva

Ora: 16.00

Pentru albumul cu imagini de la vernisaj faceți click AICI.

posted by on Noutăţi

De ce am ales ca mesaj de campanie de promovare Săcărâmb – portal spre Europa ?

Vă reamintim doar câteva dintre argumentele echipei EUROLAST:

 

  • Prima atestare documentară 1465 sub denumirea maghiară de Nagyág iar în germană Sekerembe. Numele de Săcărâmb vine însă prin derivare lingvistică de la cuvintele din limba română ,,Hai Să Cărăm” prin care locuitorii satelor vecine se îndemnau să ducă în satul lor bucăți de rocă puternic impregnate cu granule scânteietoare (aur)
  • Bergschule – prima Școală Montană de Minerit, unică în centrul Europei, astăzi Cămin Cultural
  • Dovezile arheologice precum: resturile sanctuarului dacic de lângă Dealul Tăului, resturile cetății dacice din masivul Setraș, porțiunile de drumuri romane pavate cu piatră, vechile galerii de mină de pe vremea dacilor, un vas conținând monede de aur republicane folosite de romani în relațiile de schimb cu dacii și un lanț de bronz mai vechi, ne vorbesc însă de o locuire umană în zonă de peste 2700 de ani, locul având astfel o valoare istorică, culturală și științifică deosebită, reprezentând totodată și un posibil punct turistic printr-o încadrare în circuitul Grădiștea Muncelului-Capitala Daciei Antice, Sarmisegetusa-Capitala Daciei Felix, Cetatea de la Ardeu, Deva cu cetatea Medievală, Hunedoara păstrătoarea Castelului Corvinilor, Stațiunea Balneo-Climaterică de la Geoagiu și izvoarele cu ape carbogazoase de la Boholt, Chimindia și Banpotop. obiective turistice aflate pe o rază de 25-75 km de Săcărâmb
  • Biserica Greco-Catolică este cunoscută în prezent sub numele de ,,Biserica-Trăsnită” fiind distrusă de un trăsnet, dar ruinele ei sunt considerate un portal de trecere spre alte câmpuri energetice, o legătură directă cu divinitatea
  • Numele localității a făcut repede înconjurul Pămânului, stârnind repede interesul oamenilor de știință, aici descoperindu-se pentru prima dată în lume minerale precum: krenerit, muthamannit, săcărâmbit, telurit, petzit, silvanit. Săcărâmbul a dezvoltat și chimia prin descoperirea telurului de către savantul german Heinrich Klaproth înaine de a fi găsit în California, demonstrând în același timp că aurul intră în reacție chimică cu alte elemente.
  • În cercurile ezoterice, zona Săcărâmb este denumită ,,Templul Zeiței Mamă”, existând mai multe puncte inițiatice precum: Crucea lui Poldi, Pădurea de Argint (loc de meditație), Ciuperca din Pădurea de Argint, Biserica Trăsnită (portal spiritual), Izvorul lui Franz Joseph, etc.

 

Așadar Săcărâmbul a reprezentat un Eldorado pentru geologi și căutătorii de aur, dar, în prezent, el poate reprezenta un Eldorado istoric și turistic, lucru ce se poate realiza doar prin transformarea sa într-un parc natural-științific. Restaurarea vechilor guri de mină și al utilajelor miniere, reconstituirea unor elemente arhitecturale din viața comunității locale, protejarea speciilor rare de plante și a izvoarelor carbogazoase din zonă, inițierea  unor șantiere arheologice, promovarea la nivel național și includerea obiectivului într-un circuit turistic, reprezintă poate cele mai simple opțiuni pentru păstrarea patrimoniului multicultural al României și al Europei.