zAnunturi

ANUNȚ

Anunt concurs ore libere

ANUNT CONCURS POST BUCATAR

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

LICEUL DE ARTE ,,SIGISMUND TODUŢĂ” Deva, în baza prevederilor Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2017-2018  în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă determinată:

  • 1 post învăţător «A doua şansă»
  • 18 ore arte plastice (ateliere de specialitate)
  • 18 ore muzică specializată – instrumente populare de suflat
  • 18 ore muzică specializată – pian complementar + canto muzică ușoară + cor
  • 18 ore muzică specializată – pian complementar

                                        

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Relaţii suplimentare la telefon: 0354 805697 sau la sediul instituţiei din  localitatea DEVA, str.Ciprian Porumbescu, nr.1.

                                                                                                 Director,   Prof. Sîrbu Alina Maria

Anunț concurs