Home

Ideea şi necesitatea proiectului “Designeri şi graficieni în industria de publicitate”, al cărui beneficiar este Liceul de Arte “Sigismund Toduţă” Deva, a plecat de la principala problemă cu care se confruntă un liceu vocaţional cu profil artistic: toate disciplinele de specialitate bazate cu preponderenţă pe o puternică dimensiune practică se desfăşoară eminamente în atelierele şcolii, cu solicitări sporadice de participare a elevilor şi profesorilor specialităţilor de arte plastice la diferite proiecte de design ambiental, pictură sau sculptură ale comunităţii locale sau ale diferiţilor agenţi economici. Prin urmare, viitorii absolvenţi nu beneficiază aproape deloc de contactul direct cu firme, instituţii de profil din domeniul lor de formare profesională, până la absolvire nu au nici un contact cu piaţa reală a forţei de muncă. O altă realitate de la care a plecat necesitatea elaborarii unui proiect în domeniul formării iniţiale a viitorilor noştri absolvenţi, în relaţie directă cu firme şi companii din spaţiul european, a fost  rezultatul analizei perspectivelor de absorbţie pe piaţa forţei de muncă locală, regională, naţională a viitorului tehnician în domeniul  şi pentru tehnici artistice, analiză care a reliefat o cerere reală în domeniul designului şi graficii computeizate, intrinsec legat de industria de publicitate şi multimedia, aflate într-un evident proces de dezvoltare.