Aims

Obiectivele proiectului:

O1-Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a participanţilor, într-un mediu economic real, direct legat de domeniul lor de formare profesională

O2-Dezvoltarea abilităţilor  practice necesare  în procesul de concepere şi dezvoltare de materiale publicitare asigurând rigoarea şi estetica lucrărilor

O3-Familiarizarea elevilor cu relaţia client – companie, cu noţiunea de marketing şi promoţie  pentru vânzări, producere şi promovare diferenţiată de produs

Tocmai de aceea considerăm necesară şi oportună dezvoltarea unei prime experienţe formative şi manageriale pentru instituţia noastră de învăţământ, prin parcurgea unui stagiu de formare profesională în fime de profil din Spania şi Portugalia, de catre 25 de elevi ai secţiei de arte plastice. Astfel, prezentul proiect va  asigura formarea competenţelor cheie şi a competenţelor specifice, prevăzute prin OMECTS Nr. 5399/17.10.2006 curriculum diferenţiat, ciclul superior al liceului, clasa aXI-a, filiera vocaţională, profil artistic, specializările: arhitectură, arte ambientale, design, arte plastice, arte decorative, disciplina” Procesarea computerizată a imaginii”, pentru studierea căreia se alocă 2 ore/ săptămână (36săpt.x2=72 ore). În cele 60 de ore ale stagiului, elevii vor parcurge şi atinge competenţele specifice şi elementele de conţinut -Utilizarea sistemului de calcul pentru procesarea imaginii şi respectiv- Aplicarea tehnicilor informatice pentru crearea unui produs de concepţie.