About the project

Etapele proiectului:

1. Analiza nevoilor de formare ale elevilor Liceului de Arte “Sigismund Toduţă” – octombrie 2013

2. Contactarea partenerilor intermediari, discuţii telefonice, schimb de e-mailuri, contactarea organizaţiilor de primire, schimb de informaţii

3. Alegerea organizatiilor de primire cu sprijinul organizaţiei intermediare -noiembrie 2013

4. Stabilirea plasamentului, a activităţilor de formare, a modalităților de evaluare, a rezultatelor obținute ale învățării, a modalităților de validare și transferare a acestora în funcţie de obiectivele proiectului,  colaborare cu partenerii și încheierea unui Memorandum de intelegere(MoU)-februarie 2014

5. Completarea formularului de candidatură-februarie 2014

6. Campanii de informare despre proiect la nivel școlar, local, regional-iunie-septembrie 2014

7. Stabilirea echipei de proiect si pregătirea contractării cu Agenţia Naţională (AN) -octombrie 2014

8. Proiectarea  Acordului de formare detaliat al participantului în termeni ECVET în colaborare cu partenerii, dar și  realizarea selecţiei transparente a  participanţilor- noiembrie-decembrie 2014

9. Realizarea selectiei si pregătirii participanţilor, semnarea contractelor individuale, emiterea Certificatelor Europass Mobility, completarea bazei Mobility Tool, obținerea biletelor de călătorie- decembrie 2014-februarie 2015

10. Furnizarea formării profesionale de către organizaţia de primire, pe baza Acordului de formare, evaluarea participanţilor, validarea stagiului prin semnarea certificatelor Europass Mobility, emiterea raportului final-mai 2015

11. Validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor dobândite ale învățării de către o comisie coordonată de responsabilul cu formarea profesională, conform procedurii emise de către directorul școlii – mai-iulie 2015

12. Întocmirea rapoartelor individuale- mai-iulie 2015

13. Diseminarea rezultatelor proiectului -mai-iulie 2015

14. Întocmirea raportului final şi trimiterea lui spre AN, valorificarea rezultatelor învătării-aug.-sept. 2015

15. Întocmirea raportului final si trimiterea lui catre AN

-septembrie-octombrie 2015

16. Încheierea proiectului- noiembrie 2015.