Author Archive

posted by on Noutăţi

Acte necesare la înscrierea la probele de aptitudini cls.aIX-a 2018-2019

Susținere probe

posted by on Noutăţi

inscriere on-line

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2018_descarca cererea

posted by on Noutăţi

An 2019-2020     

metodologiei de înscriere          Circumscripţia Liceului de Arte

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Evaluarea psihosomatică

Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro), începând cu 8 martie 2018. Cererea de înscriere online este doar o facilitate de pre-completare a cererii-tip de înscriere de către solicitanți și nu va elimina obligativitatea prezentării solicitantului la unitatea școlară dorită, cu dosarul de înscriere, în vederea validării cererii-tip de înscriere.

Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul scolar 2018-2019

Descarca:

OMEN nr. 3.242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

PROGRAM ÎNSCRIERI

Înscrieri clasa pregătitoare

An școlar   2018-2019

Etapa  I : 8 martie – 26 martie 2018

                                        Etapa II : 12 aprilie – 18 aprilie 2018

LUNI-VINERI  8.00-18.00

*Inscrierile  se fac prin completarea  și depunerea unei cereri tip la secretariatele unității:  

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2018-2019

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar     2018-2019 

– str.A.Iancu, nr.21                                                                         

 – str. C.Porumbescu, nr.1

 *La înscriere, părinții vor prezenta, în original și copie:

– certificatul de naștere al copilului;

– cărțile de identitate ale părinților;

– hotărârea judecătorească  sau orice alt document care atestă  calitatea de susținător legal/tutore al copilului;               

etapa I

8 martie – 26 martie 2018 – Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00- 20,00 (luni-vineri). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

etapa II

12 aprilie – 18 aprilie 2018 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

                                          Plan de școlarizare 2018-2019                                            

2 clase pregătitoare – învățământ artistic                                                                           locația  Str. Ciprian Porumbescu

  • 25 locuri pentru clasa cu  învățământ integrat muzică, începând cu clasa I

  • 25 locuri pentru clasa cu opțional arte plastice, începând cu clasa I

1 clasa pregătitoare – cultură generală- 25 locuri                                                            locația Str. Avram Iancu                            

Liceul de Arte ,, Sigismund Toduţă “ dispune de o dotare corespunzătoare din punct de vedere material, care constă în: săli de clasă moderne, instrumente muzicale diverse ca: piane, pianine, viori, instrumente de suflat, dar şi ateliere standard pentru desfăşurarea activităţilor specifice artelor plastice, precum şi  moderne cabinete de informatică unde se desfăşoară predarea mai multor discipline printre care amintim : proiectare pentru construcţii şi arhitectură , multimedia    ( muzică asistată pe calculator ) şi a unor ore  de cultură generală.

Dispunem de mai multe clădiri în municipiul Deva  în care  îşi desfăşoară  activitatea educativă  toţi cei  peste 1200 elevi  din  ciclurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, asigurând astfel continuitatea în pregătire de la grădiniţă până  la absolvirea liceului. Liceul este încadrat cu un număr de 138 cadre didactice  din care  65 de profesori având  specialitatea muzică  şi 18 profesori având specializarea arte plastice, arhitectură şi design .

sdr

cof

posted by on Noutăţi

Iată-ne ajunși la ultima activitate din cadrul campaniei de promovare a zonei Săcărâmb, zonă pe care am promovat-o pe parcursul a 3 luni și jumătate, în mod intens.

În perioada 26.06.2017-30.09.2017 toate activitățile desfășurate de echipa EUROLAST, a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” din Deva, au avut scopul de a-i conștientiza pe elevii liceului nostru, pe părinții acestora, care vor duce vorba mai departe și, nu în ultimul rând, pe reprezentanții unor instituții importante din Deva și județ despre importanța asupra rolului includerii zonei Săcărâmb în patrimoniul cultural românesc pentru protejarea acesteia, pentru promovarea coeziunii sociale și întărirea sentimentului de existență a unei identități europene și asupra contribuției promovării zonei Săcărâmb ca obiect de patrimoniu pentru dezvoltarea economică, culturală și socială și pentru dezvoltarea locală și regională a Săcărâmbului.

Dacă inițiativa noastră va da roade și va fi pusă în practică în viitorul apropiat, atunci tinerii din Deva și împrejurimi vor avea oportunitatea de a străbate, încă, cu pasul, zone de basm, de a respira aer curat, de a desfășura activități sportive, de a se relaxa în minunata zonă a Săcărâmbului. Locuitorii acesteia și ai comunei Certeju de Sus vor beneficia de o regiune mai dezvoltată, mai cunoscută, devenind atractivă atât pentru turiștii români, cât și pentru cei din străinătate.

Depinde numai de noi, localnicii, să popularizăm valorile naturale ale județului nostru, dacă vrem să trăim mai bine!

Astăzi,  29 septembrie 2017, a avut loc la liceul nostru o dezbatere, în cadrul căreia echipa EUROLAST a prezentat activitățile desfășurate în cadrul campaniei și rezultatele proiectului de campanie de promovare a Săcărâmbului.

posted by on Noutăţi

Iată că a început un nou an școlar, însă echipa EUROLAST își continuă activitățile din cadrul campaniei de promovare a Săcărâmbului ca obiect de patrimoniu local și național. Nu renunțăm la a spera că proiectul nostru va da roade și cei care sunt în măsură să continue ideea noastră, o vor face!

Am discutat cu reprezentanți ai unor instituții importante pe plan local, cărora le-am înmânat pliantul de promovare și albumul de fotografii, produse realizate în cadrul campaniei de promovare și am obținut un semnal pozitiv pentru mesajul nostru! Ne bucurăm mult!

Venim cu vești noi despre proiectul Euroscola! În perioada 11.09.2017 19.09.2017 se va desfășura un workshop la sediul Asociației partenere “Obârșii”, în cadrul căruia elevii din echipa EUROLAST vor realiza obiecte tradiționale (sculptură în lemn) din zona Săcărâmb și vor participa la o dezbatere pe tema importanței pe care o are includerea acesteia în patrimonial cultural românesc și European.

În perioada 20-28 septembrie 2017 vom organiza în cadrul liceului un stand expozițional unde veți găsi toate obiectele realizate de elevii participanți la workshop. Sperăm să vă readucem înapoi în timp și să reușim să recreăm atmosfera specifică perioadei de funcționare a orașului minier Săcărâmb.

Album foto

Aug
2017
30

posted by on Noutăţi

Am surprins minunate peisaje în deplasările la Săcărâmb!

Suntem pe ultima sută de metri și în câteva zile vă invităm să reveniți pe site să vă bucurați de imaginile de basm care compun albumul de fotografii realizat de membrii echipei EUROLAST de la Liceul de Arte “Sigismund Toduță“ din Deva, în cadrul concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018), desfășurat sub titlul “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”.

Albumul de fotografii a fost realizat sub titlul Săcărâmb – portal către Europa! și are scopul de a promova zona Săcărâmb ca obiect de patrimoniu local și național.

*pentru vizualizarea albumului faceți click pe imaginea de sus.

posted by on Noutăţi

Echipa EUROLAST a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva anunță vernisarea expoziției Săcărâmb – Portal către Europa în cadrul Concursului național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a X-a (2017-2018) cu titlul generic “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”

 

Scop: conștientizare rolului pe care îl are includerea zonei Săcărâmb, localitate aflată la 25 de km de Deva, în patrimoniul cultural românesc și asupra importanței pe care o reprezintă promovarea și protejarea zonei Săcărâmb pentru dezvoltarea turistică, economică și socială a comunei Certeju de Sus și a județului Hunedoara.

 

Data: 17.08.2017

Loc de desfășurare: Galeria din Deal a Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva

Ora: 16.00

Pentru albumul cu imagini de la vernisaj faceți click AICI.

posted by on Noutăţi

De ce am ales ca mesaj de campanie de promovare Săcărâmb – portal spre Europa ?

Vă reamintim doar câteva dintre argumentele echipei EUROLAST:

 

  • Prima atestare documentară 1465 sub denumirea maghiară de Nagyág iar în germană Sekerembe. Numele de Săcărâmb vine însă prin derivare lingvistică de la cuvintele din limba română ,,Hai Să Cărăm” prin care locuitorii satelor vecine se îndemnau să ducă în satul lor bucăți de rocă puternic impregnate cu granule scânteietoare (aur)
  • Bergschule – prima Școală Montană de Minerit, unică în centrul Europei, astăzi Cămin Cultural
  • Dovezile arheologice precum: resturile sanctuarului dacic de lângă Dealul Tăului, resturile cetății dacice din masivul Setraș, porțiunile de drumuri romane pavate cu piatră, vechile galerii de mină de pe vremea dacilor, un vas conținând monede de aur republicane folosite de romani în relațiile de schimb cu dacii și un lanț de bronz mai vechi, ne vorbesc însă de o locuire umană în zonă de peste 2700 de ani, locul având astfel o valoare istorică, culturală și științifică deosebită, reprezentând totodată și un posibil punct turistic printr-o încadrare în circuitul Grădiștea Muncelului-Capitala Daciei Antice, Sarmisegetusa-Capitala Daciei Felix, Cetatea de la Ardeu, Deva cu cetatea Medievală, Hunedoara păstrătoarea Castelului Corvinilor, Stațiunea Balneo-Climaterică de la Geoagiu și izvoarele cu ape carbogazoase de la Boholt, Chimindia și Banpotop. obiective turistice aflate pe o rază de 25-75 km de Săcărâmb
  • Biserica Greco-Catolică este cunoscută în prezent sub numele de ,,Biserica-Trăsnită” fiind distrusă de un trăsnet, dar ruinele ei sunt considerate un portal de trecere spre alte câmpuri energetice, o legătură directă cu divinitatea
  • Numele localității a făcut repede înconjurul Pămânului, stârnind repede interesul oamenilor de știință, aici descoperindu-se pentru prima dată în lume minerale precum: krenerit, muthamannit, săcărâmbit, telurit, petzit, silvanit. Săcărâmbul a dezvoltat și chimia prin descoperirea telurului de către savantul german Heinrich Klaproth înaine de a fi găsit în California, demonstrând în același timp că aurul intră în reacție chimică cu alte elemente.
  • În cercurile ezoterice, zona Săcărâmb este denumită ,,Templul Zeiței Mamă”, existând mai multe puncte inițiatice precum: Crucea lui Poldi, Pădurea de Argint (loc de meditație), Ciuperca din Pădurea de Argint, Biserica Trăsnită (portal spiritual), Izvorul lui Franz Joseph, etc.

 

Așadar Săcărâmbul a reprezentat un Eldorado pentru geologi și căutătorii de aur, dar, în prezent, el poate reprezenta un Eldorado istoric și turistic, lucru ce se poate realiza doar prin transformarea sa într-un parc natural-științific. Restaurarea vechilor guri de mină și al utilajelor miniere, reconstituirea unor elemente arhitecturale din viața comunității locale, protejarea speciilor rare de plante și a izvoarelor carbogazoase din zonă, inițierea  unor șantiere arheologice, promovarea la nivel național și includerea obiectivului într-un circuit turistic, reprezintă poate cele mai simple opțiuni pentru păstrarea patrimoniului multicultural al României și al Europei.

posted by on Noutăţi

Echipa EUROSCOLA vă invită la concert și dansuri de muzică tradițională românească!

Ansamblul “Românașul” al Liceului de Arte “Sigismund Toduță” Deva, condus de domnul profesor Demea Ovidiu, va apărea pe scena festivalului Fiii Săcărâmbului, alături de artiști renumiți!

Mulțumim Primăriei Certeju de Sus pentru sprijinul pe care ni-l oferă și în acest proiect!

Participarea ansamblului nostru în data de 3 august 2017 la Săcărâmb este parte a campaniei de promovare a zonei Săcărâmb ca obiect de patrimoniu local și național, cu care echipa EUROLAST s-a înscris în concursul național pentru liceeni EUROSCOLA,

ediția a X-a (2017-2018) și care se desfășoară sub titlul

“ Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene”

Echipa EUROLAST va distribui în rândul participanților materiale informative și pliantul de promovare realizat în cadrul activităților anterioare.

posted by on Noutăţi

În ultimele două săptămâni, membrii ai echipei EUROLAST, însoțiți de directorul liceului, prof. Alina Maria Sîrbu și de profesorii implicați în proiectul Euroscola, au purtat mai multe discuții cu reprezentanți ai unor instituții importante din Deva și Certeju de Sus, pentru a face cunoscut în rândul acestora proiectul care se află în desfășurare și a solicita sprijin pentru derularea activităților din cadrul campaniei. Astfel, s-au încheiat câteva parteneriate cu aceste instituții pentru sprijinirea proiectului: Primăria comunei Certeju de Sus, Direcția Județeană pentru Cultură, Biblioteca Județeană ,,Ovid Densușianu” Deva, Asociația “Obârșii”, Muzeul Civilizației Dacice și Romane.