Anunt licitatie

oct.
2013
18

posted by on Noutăţi

A N U N Ţ

LICEUL DE ARTE „ SIGISMUND TODUŢĂ „  

cu sediul în Deva , str. Ciprian Porumbescu , nr. 1,

telefon 0354 805 697 ,

scoate la licitaţie un spaţiu ( teren ) în suprafaţă de 8 mp în vederea închirierii temporare pentru amplasare chioşc în curtea liceului .

Licitaţia va avea loc în data de 04.11.2013 , ora 12,00 , la sediul din Deva ,

str. C. Porumbescu, nr. 1.

Se pot depune ofertele până în data de 04.11.2013 , ora 11,00.

Documentaţia  de atribuire pentru închirierea spaţiului poate fi ridicată de la secretariatul  liceului .

DIRECTOR ,

MIHUŢ  GHEORGHE  IOAN