zAnunturi

Anunţ intenţie achiziţie directă din data de 10 mai 2022

Anunț intenție lucrare „Împrejmuire gard plăci de beton Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva

data 05 mai 2022

Anunţ concurs ore muzica specializata

ANUNȚURI CONCURSURI NEDIDACTIC

Anunt concurs ore muzica specializata

Anunt concurs ore libere

ANUNT CONCURS POST BUCATAR

Anunt concurs ingrijitor 23.09.2019

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante

LICEUL DE ARTE ,,SIGISMUND TODUŢĂ” Deva, în baza prevederilor Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2017-2018  în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă determinată:

  • 1 post învăţător «A doua şansă»
  • 18 ore arte plastice (ateliere de specialitate)
  • 18 ore muzică specializată – instrumente populare de suflat
  • 18 ore muzică specializată – pian complementar + canto muzică ușoară + cor
  • 18 ore muzică specializată – pian complementar

                                        

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Relaţii suplimentare la telefon: 0354 805697 sau la sediul instituţiei din  localitatea DEVA, str.Ciprian Porumbescu, nr.1.

                                                                                                 Director,   Prof. Sîrbu Alina Maria

Anunț concurs